Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Тендеры

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

14 декабря 2012   окончен

Растения комнатные для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8

Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимараты үшін бөлме өсімдіктерін сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру

 ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимараты үшін бөлме өсімдіктерін  сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын тауардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткізу мерзімі – шарт жасаған сәттен бастап және тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 28 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе a.jusupova@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы 28 желтоқсанда сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсанын қоса алғандағы мерзімде сағ. 11-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  505-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсанында сағ. 11-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы А.А.Жүсіпова Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсаны сағат 11-15-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады.

  Объявление по открытому тендеру по закупке растений комнатных для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8 

  ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке растений комнатных для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Кунаева, 8

  Полный перечень, количество и спецификации закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «28» декабря 2012 г. включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: a.jusupova@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «28» декабря 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-84.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 504 в срок до 11-00 часов «29» декабря 2012 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в 11-30 часов  «29» декабря 2012 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Жусуповой А.А. «29» декабря 2012 года, в 11-15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-84.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

 

Получить конкурсную документацию


14 декабря 2012   окончен

Ковры и ковровые изделия для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимараты үшін кілемдер мен кілем бұйымдарын сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимараты үшін кілемдер мен кілем бұйымдарын сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын тауардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткізу мерзімі – шарт жасаған сәттен бастап және тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 28 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе n.sadykov@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы 28 желтоқсанда сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсанын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  505-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсанында сағ. 10-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Н.А.Садықов Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 29 желтоқсаны сағат 10-15-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады. 

Объявление по открытому тендеру по закупке ковров и ковровых изделий для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке ковров и ковровых изделий для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

  Полный перечень, количество и спецификация закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «28» декабря 2012г. включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: n.sadykov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «28» декабря 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-84.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 504 в срок до 10:00 часов «29» декабря 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в 10:30 часов  «29» декабря 2012 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Садыковым Н.А. «29» декабря 2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-84.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


22 ноября 2012   окончен

Комплексные работы по проведению перепланировки (с 22 по 45 этажи) с устройством дополнительных инженерных систем в административном здании «Изумрудный квартал» Блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Конаева, 8 согласно проектно-сметной документации с положительным заключением РГП «Госэкспертиза»

«Мемсараптама» РМК-нің оң қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көш., 8 мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимаратында (22-қабаттан 45-қабатқа дейін) қосымша инженерлік жүйелерді орнатумен қайта жоспарлауды жүргізу бойынша кешенді жұмыстарды сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру
 

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «Мемсараптама» РМК-нің оң қорытындысы бар жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көш., 8 мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимаратында (22-қабаттан 45-қабатқа дейін) қосымша инженерлік жүйелерді орнатумен қайта жоспарлауды жүргізу бойынша кешенді жұмыстарды сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.
Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орындалуы тиіс.
Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.
Жұмыстарды орындау мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап 2013 жылғы 30 сәуірге дейін.
Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы «6» желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.
Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы «6» желтоқсанда сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылғы «7» желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).
Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  407-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың «7» желтоқсанында сағ. 10-30-да өткізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың «7» желтоқсаны сағат 10.15-ге дейін жүргізеді.


Объявление по открытому тендеру по закупке комплексных работ по проведению перепланировки (с 22 по 45 этажи) с устройством дополнительных инженерных систем в административном здании «Изумрудный квартал» Блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Конаева, 8 согласно проектно-сметной документации с положительным заключением РГП «Госэкспертиза»
 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке комплексных работ по проведению перепланировки (с 22 по 45 этажи) с устройством дополнительных инженерных систем в административном здании «Изумрудный квартал» Блок Б, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Астана, ул. Д. Конаева, 8 согласно проектно-сметной документации с положительным заключением РГП «Госэкспертиза».
Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Конаева, 8, административное здание «Изумрудный квартал» Блок Б.
Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.
Требуемый срок выполнения работ –  с момента подписания договора по 30 апреля 2013 года.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 10:00 часов  «6» декабря 2012 года включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.
Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится по адресу: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «6» декабря 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-43.
Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в срок до 10:00 часов «7» декабря 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).
Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 407 в 10:30 часов  «7» декабря  2012 г.
Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «7» декабря  2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера
 

Получить конкурсную документацию


14 ноября 2012   окончен

Закупка комплектов штор, жалюзей и ролл-штор для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

Объявление по открытому тендеру по закупке комплектов штор, жалюзей и ролл-штор для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8. 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке комплектов штор, жалюзей и ролл-штор для административного здания «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

Полный перечень, лоты, количество и спецификация закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «29» ноября 2012 г. включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу:b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «29» ноября 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-43.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в срок до 10:00 часов «30» ноября 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в 10:30 часов  «30» ноября 2012 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «30» ноября 2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

 

Астана қ., Қонаев даңғ., 8 мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б үшін перде, жалюзи және ролл-перде жиынтығын сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Қонаев даңғ., 8 мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б үшін перде, жалюзи және ролл-перде жиынтығын сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын тауардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткізу мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап және тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы «29» қарашаны қоса алғандағы мерзімде сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы «29» қарашада сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың «30» қарашасын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  505-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың «30» қарашасында сағ. 10-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың «30» қарашасы сағат 10.15-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

 

Получить конкурсную документацию


16 октября 2012   окончен

Услуги по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации объекта, расположенного по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Конаева д. 8, Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б

Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орналасқан объектінің өрт сөндіру-күзет дабыл қаққыш жүйелеріне техникалық қызмет көрсету қызметтерін сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орналасқан объектінің өрт сөндіру-күзет дабыл қаққыш жүйелеріне техникалық қызмет көрсету қызметтерін сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орналасқан объектінің өрт сөндіру-күзет дабыл қаққыш жүйелеріне техникалық қызмет көрсету бойынша сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Астана қ., Есіл ауданы, Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орналасқан объектінің өрт сөндіру-күзет дабыл қаққыш жүйелеріне техникалық қызмет көрсету қызметтерін көрсету мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 1 қарашаны қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы 1 қарашада сағат 11-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 2 қарашасын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  507-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 2 қарашасында сағ. 10-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 2 қарашасы сағат 10-15-ге дейін жүргізеді.

 

Объявление по открытому тендеру по закупке услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации объекта,  расположенного по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Конаева д. 8, Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б

  ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации объекта, расположенного по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Конаева д. 8, Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б.

  Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации объекта, расположенного по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Конаева д. 8, Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации объекта, расположенного по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Конаева д. 8, Административное здание «Изумрудный квартал», блок Б –  с даты заключения договора до 31 декабря 2012 г..

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 10:00 часов «1» ноября 2012 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится по адресу: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 11:00 часов «1» ноября 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-43.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в срок до 10:00 часов «2» ноября 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 507 в 10:30 часов  «2» ноября  2012 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «2» ноября  2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


05 октября 2012   окончен

Работы по ремонту, техническому уходу и обслуживанию лифтов и лифтовых шахт в административном здании «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8

Астана қ., Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимаратының  лифттерін және лифт шахталарын жөндеу, техникалық күту және қызмет көрсету жұмыстарын сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру  

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Қонаев көш., 8-үй мекенжайында орналасқан «Меруертті орам» блок Б әкімшілік ғимаратының  лифттерін және лифт шахталарын жөндеу, техникалық күту және қызмет көрсету жұмыстарын сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көш., 8-үй, «Меруертті орам» әкімшілік ғимараты блок Б мекенжайында орындалуы тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Жұмыстарды орындау мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап 2012 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 22 қазанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы 22 қазанда сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 23 қазанын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  507-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 23 қазанында сағ. 10-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 23 қазаны сағат 10.15-ге дейін жүргізеді.

 Объявление по открытому тендеру по закупке работ по ремонту, техническому
уходу и обслуживанию лифтов и лифтовых шахт в административном здании «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ по ремонту, техническому уходу и обслуживанию лифтов и лифтовых шахт в административном здании «Изумрудный квартал», блок Б, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Кунаева,8.

Работы должны быть выполнены по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кунаева,8, административное здание «Изумрудный квартал», блок Б.

Полный перечень, количество и техническая спецификация закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и до 31 декабря 2012 года.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 10-00 часов  «22» октября 2012 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится по адресу: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «22» октября 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-43.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в срок до 10:00 часов «23» октября 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 507 в 10:30 часов  «23» октября  2012 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «23» октября  2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


03 октября 2012   окончен

Легковой автомобиль для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» среди отечественных товаропроизводителей

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін отандық тауар өндірушілер арасынан жеңіл автокөлік сатып алу бойынша өткізілетін ашық тендер туралы хабарландыру

 ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін отандық тауар өндірушілер арасынан жеңіл автокөлік сатып алу бойынша ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Тауар Қазақстан Республикасы, Астана қ., Циолковский көш., 6 мекенжайына жеткізілуі тиіс.

Сатып алынатын тауардың толық тізбесі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткізу мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап және тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 18 қазанды қоса алғандағы мерзімде сағ. 12-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2012 жылғы 18 қазанда сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 19 қазанын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  306-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 19 қазанында сағ. 10-30-да өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 505-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 19 қазаны сағат 10.15-ге дейін жүргізеді.

 

Объявление по открытому тендеру по закупке легкового автомобиля для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» среди отечественных товаропроизводителей.

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке легкового автомобиля для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» среди отечественных товаропроизводителей.

Товар должен быть поставлен по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, ул. Циолковского,  6.

Полный перечень, количество и спецификация закупаемого товара указана в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «18» октября 2012 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «18» октября 2012 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-43.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 505 в срок до 10:00 часов «19» октября 2012г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 306 в 10:30 часов  «19» октября 2012 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «19» октября 2012 г., до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


26 июля 2012   окончен

Аудит отдельной и консолидированной финансовой отчетности на 2012 год

Объявление по открытому тендеру по закупке услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности на 2012 год.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке услуг аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности на 2012 год.Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  оказания услуг –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «13» августа 2012 г. включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: a.zhumanov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 504 в срок до 10-00 часов «14» августа 2012 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 503 в 11-00 часов  «14» августа 2012 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Жумановым А.А. «14» августа 2012 года, с 10-30 часов до 10-50 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-45.

 2012 жылға жеке және шоғырланған қаржы есептілігіне аудит қызметін сатып алу бойынша ашық тендер өткізу жөніндегі хабарландыру

 «ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, 2012 жылға жеке және шоғырланған қаржы есептілігіне аудит қызметін сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттаманың шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 13 тамызды қоса алғандағы мерзімде    сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе a.zhumanov@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 14 тамызын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  № 503-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылғы 14 тамызда сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Ә.Жұманов Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, № 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 14 тамызы   сағ. 10.30 –дан сағ. 10.50-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 45 телефоны арқылы алуға болады.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


19 июля 2012   окончен

Мебель для конференц-зала

Конференц-зал үшін жиһаздар сатып алу бойынша ашық тендер өткізу туралы хабарландыру 

«ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 19, 12-қабатта орналасқан конференц-залға жиһаздар сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметті көрсету мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап 2012 жылғы 31 тамызға дейін.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы 2 тамызды қоса алғандағы мерзімде    сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе a.zhumanov @kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 3 тамызын қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  № 507-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың 3 тамызда сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Ә.Жұманов Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, № 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың 3 тамызда  сағ. 10.50-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 45 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление по открытому тендеру по закупке мебели для конференц-зала.  

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке мебели для конференц-зала, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра,19, 12 этаж.

Полный перечень, количество и спецификация закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и до 31 августа 2012 г., в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «02» августа 2012г. включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: a.zhumanov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504 в срок до 10-00 часов «03» августа 2012 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «03» августа 2012 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Жуманов А.А. «03» августа 2012 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-45.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

 

Получить конкурсную документацию


27 июня 2012   окончен

Оборудование для конференц-зала.

Конференц-залға жабдық сатып алу бойынша ашық тендер өткізу туралы хабарландыру  

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 19-үй, 12-қабат мекенжайында орналасқан конференц-залға жабдық сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.

Тауарды жеткізу мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап 2012 жылғы 31 тамызға дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық орындалғанға дейін.

Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2012 жылғы «13» шілдені қоса алғандағы мерзімде сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе  a.zhumanov@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың «16» шілдесін қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  507-кабинет    мекенжайы бойынша 2012 жылдың «16» шілдесінде сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Ә.А.Жұманов Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2012 жылдың «16» шілдесі сағат 10.50-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 45 телефоны арқылы алуға болады. 

Объявление по открытому тендеру по закупке оборудования для конференц-зала. 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке оборудования для конференц-зала, расположенного по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра,19, 12 этаж.

Полный перечень, количество и спецификация закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  поставки товара –  с момента заключения договора и до 31 августа 2012 г., в части взаиморасчетов – до полного исполнения.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «13» июля 2012г. включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: a.zhumanov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504 в срок до 10-00 часов «16» июля 2012 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «16» июля 2012 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Жуманов А.А. «16» июня 2012 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-45.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 1 2 3