Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Один источник

2013  2014  2015  2016  2017 

20 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2), 4), 18) тармақшалары негізінде келесі кызметтерді және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2), 4), 18)  тармақшалары негізінде келесі кызметтерді және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:
Кабельді теледидар қызметтері ҚҚС-мен 679 440 теңге жалпы сомаға «Алма-ТВ» ЖШС-ның Астана қ. филиалынан.


ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  следующих товаров, работ и услуг на 2017 год способом из одного источника на основании подпунктов 2), 4), 18) пункта 137 Правил закупок Фонда:
Услуги кабельного телевидения у ТОО «Алма-ТВ» Филиал в г. Астана на общую сумму 679 440 тенге с учетом НДС.
 


20 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2), 4), 18) тармақшалары негізінде келесі кызметтерді және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2), 4), 18)  тармақшалары негізінде келесі кызметтерді және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:
Тұрғын үй – коммуналды шаруашылық қызметтері ҚҚС-мен 516 060 теңге жалпы сомаға «SVC Group» ЖШС-дан.


ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  следующих товаров, работ и услуг на 2017 год способом из одного источника на основании подпунктов 2), 4), 18) пункта 137 Правил закупок Фонда:
Услуги жилищно-коммунального хозяйства у ТОО «SVC Group» на общую сумму 516 060 тенге с учетом НДС.
 


14 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде жүргізушісіз жеңіл автокөліктерді жалға алу қызметтерін ҚҚС-ны ескергенде 7 717 578 (жеті миллион жеті жүз он жеті мың бес жүз жетпіз сегіз) теңге жалпы сомаға «КазТрансГаз Өнімдері» ЖШС-дан бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды.

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде жүргізушісіз жеңіл автокөліктерді жалға алу қызметтерін   ҚҚС-ны ескергенде 7 717 578 (жеті миллион жеті жүз он жеті мың бес жүз жетпіз сегіз) теңге жалпы сомаға «КазТрансГаз Өнімдері» ЖШС-дан бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  услуг по аренде легковых автомобилей без водителя на 2017 год у ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» на общую сумму 7 717 578 (семь миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь ) тенге с учетом НДС способом из одного источника на основании подпункта 4) пункта 137 Правил закупок Фонда.
 


07 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:
Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша қызметтер. Ташкент қ. А. Тимур көшесі, 99 а мекенжайындағы, жалпы ауданы - 2105м2  бизнес-орталықты  бағалау бойынша қызмет ҚҚС-ны ескергенде 952 000 теңге жалпы сомаға "Активтерді Бағалау Орталығы" ЖШС-дан.
Автокөлік құралдарын бағалау бойынша қызметтер. 23 дана автокөлікті (жеңіл, жүк, автобус) бағалау бойынша қызметтер  ҚҚС-ны ескергенде 128 800 теңге жалпы сомаға "Активтерді Бағалау Орталығы" ЖШС-дан.
Тауар-материалдық құндылықтардың құнын бағалау бойынша қызметтер. Астана қаласы, Қонаев к-сі, 8-үй мекенжайындағы «Зүбаржат орамы» БО Б блогы үй-жайларының (үй-жай  каб. № 42,43,57,58,59,60,61) жөнделуін  бағалау бойынша қызметтер  ҚҚС-ны ескергенде 302 400 теңге жалпы сомаға "Активтерді Бағалау Орталығы" ЖШС-дан.
 Тауар-материалдық құндылықтардың құнын бағалау бойынша қызметтер. Ақмола обл., Зеренді ауылы ҚҚС-ны ескергенде 145 600 теңге жалпы сомаға "Активтерді Бағалау Орталығы" ЖШС-дан.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  следующих товаров и работ на 2017 год способом из одного источника на основании подпункта 4) пункта 137 Правил закупок Фонда:
Услуги по оценке недвижимого имущества. Услуги по оценке бизнес-центра в г. Ташкент ул. А. Тимура, 99 а, общей площадью - 2105м2 у ТОО "Центр Оценки Активов" на общую сумму 952 000 тенге с учетом НДС.
Услуги по оценке автотранспортных средств. Услуги по оценке автотранспорта (легковой, грузовой, автобус) в количестве - 23 ед. у ТОО "Центр Оценки Активов" на общую сумму 128 800 тенге с учетом НДС.
Услуги по оценке стоимости товарно-материальных ценностей. Услуги по оценке ремонта помещений БЦ "Изумрудный квартал" блок Б, г.Астана, ул. Кунаева, 8 (помещения № каб. 42,43,57,58,59,60,61) у ТОО "Центр Оценки Активов" на общую сумму 302 400 тенге с учетом НДС.
Услуги по оценке стоимости товарно-материальных ценностей.  Акмолинская обл., п. Зеренда у ТОО "Центр Оценки Активов" на общую сумму 145 600 тенге с учетом НДС.

 


03 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2) тармақшасы негізінде жолаушыларды түсіру/отырғызу үшін автокөлікті әуежайдың бірінші жолына кіргізуді ұйымдастыру бойынша қызметтерді ҚҚС-ны ескергенде 1 890 476 (бір миллион сегіз жүз тоқсан мың төрт жүз жетпіс алты) теңгеден аспайтын жалпы сомаға "Астана Халықаралық әуежайы" АҚ-тан 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 2) тармақшасы негізінде жолаушыларды түсіру/отырғызу үшін автокөлікті әуежайдың бірінші жолына кіргізуді ұйымдастыру бойынша қызметтерді ҚҚС-ны ескергенде 1 890 476 (бір миллион сегіз жүз тоқсан мың төрт жүз жетпіс алты) теңгеден аспайтын жалпы сомаға "Астана Халықаралық әуежайы" АҚ-тан 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  услуг по организации въезда автотранспорта на первую линию аэропорта для высадки/посадки пассажиров на 2017 год у АО «Международный аэропорт Астана» на общую сумму, не превышающую 1 890 476 тенге с учетом НДС способом из одного источника на основании подпункта 2) пункта 137 Правил закупок Фонда.

 


01 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:
АИ-92 маркалы бензин (карточка жүйесі бойынша) ҚҚС-ны ескергенде 1 160 800 теңге жалпы сомаға "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" ЖШС-ның –Алматы қ. және Алматы облысы бойынша филиалынан
ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  следующих товаров и работ на 2017 год способом из одного источника на основании подпункта 4) пункта 137 Правил закупок Фонда:
Бензин марка АИ-92 (по карточной системе) у  ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" - Филиал по г.Алматы и Алматинской области на общую сумму 1 160 800 тенге с учетом НДС

 


01 февраля 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасы негізінде келесі тауарларды және жұмыстарды 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды:
Жазғы дизельдік отын (қазандықтар үшін құйылмалы) ҚҚС-ны ескергенде 2 176 000 теңге жалпы сомаға "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" ЖШС-ның  Астана қ. және Павлодар облысы бойынша Филиалынан.
АИ-92 маркалы бензин (карточка жүйесі бойынша) ҚҚС-ны ескергенде 610 335 теңге жалпы сомаға "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" ЖШС-ның   - Ақмола және Қостанай облысы бойынша Филиалынан Жазғы дизельдік отын (қазандықтар үшін құйылмалы) ҚҚС-ны ескергенде 24 517 376 теңге жалпы сомаға "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" ЖШС-ның  Ақмола және Қостанай облысы бойынша Филиалынан
Жазғы дизельдік отын (карточкалық жүйе бойынша) ҚҚС-ны ескергенде 1 884 160 теңге жалпы сомаға "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" ЖШС-ның  Ақмола және Қостанай облысы бойынша Филиалынан

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  следующих товаров и работ на 2017 год способом из одного источника на основании подпункта 4) пункта 137 Правил закупок Фонда:
Топливо дизельное летнее (для котельных наливом) у  ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" - Филиал по г.Астана и Павлодарской области на общую сумму 2 176 000 тенге с учетом НДС.
Бензин марка АИ-92 (по карточной системе) у  ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" - Филиал по Акмолинской и Костанайской области на общую сумму 610 335 тенге с учетом НДС
Топливо дизельное летнее (для котельных наливом) у  ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" - Филиал по Акмолинской и Костанайской области на общую сумму 24 517 376 тенге с учетом НДС
Топливо дизельное летнее (по карточной системе) у  ТОО "ҚазМұнайГаз-Өнімдері" - Филиал по Акмолинской и Костанайской области на общую сумму 1 884 160 тенге с учетом НДС

 


25 января 2017  

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 3) тармақшасы негізінде жүргізушісі бар жеңіл автокөліктерді жалға алу қызметтерін ҚҚС-ны ескермегенде 7 134 545 (жеті миллион жүз отыз төрт мың бес жүз қырық бес) теңге жалпы сомаға ЖК «Аруанадан» 2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды.

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Қордың Сатып алу қағидасының 137-тармағы 3) тармақшасы негізінде жүргізушісі бар жеңіл автокөліктерді жалға алу қызметтерін   ҚҚС-ны ескермегенде 7 134 545 (жеті миллион жүз отыз төрт мың бес жүз қырық бес) теңге жалпы сомаға ЖК «Аруанадан»  2017 жылға бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлайды.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» уведомляет о принятом решении об осуществлении закупок  услуг по аренде легковых автомобилей с водителями на 2017 год у ИП «Аруана» на общую сумму 7 134 545 (семь миллионов сто тридцать четыре тысячи пятьсот сорок пять) тенге без учета НДС способом из одного источника на основании подпункта 3) пункта 137 Правил закупок Фонда.
 


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 3 4 5 6 7 8