Біз мінсіз сервис ұсынамыз!
 

МШЖ саласындағы саясаты

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның
интеграцияланған менеджмент жүйесі саласындағы
САЯСАТЫ

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС басшылығы интеграцияланған менеджмент жүйесі (ИМЖ) саласында тұрақты жетілдіру бойынша негізгі мақсаттар мен міндеттемелерді декларациялайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ МС ИСО 9001:2008 (ҚР СТ ИСО 9001-2009), ИСО 14001:2004 (ҚР СТ ИСО 14001-2006), OHSAS 18001:2007 (ҚР СТ OHSAS 18001-2008), ИСО 50001:2011 (ҚР СТ ИСО 50001-2012) менеджмент жүйелері саласындағы стандарттардың нормаларына сай келетін, әкімшілік және тұрғын үй ғимараттарына кешенді қызмет көрсету, тақырыптық іс-шараларды (мамандандырылған іс-шаралар, жарыстар мен семинарлар) ұйымдастыру және өткізу, көліктік қызметтер көрсету, сауықтыру кешендерінің қызметтері (демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру мен өткізу бойынша іс-шаралар), жайларды жалға беруді ұйымдастыру және жүзеге асыру, паркингіге қызмет көрсету, өкілдік қызметтер мен мамандар ұсыну бойынша (аутсорсинг) қызметтерді әзірлеу және көрсету бизнес-процестерін басқарудың тиімді құралы ретінде, қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуді, қолайлы қоршаған ортаны сақтауды, ресурстарды тиімді пайдалануды, энергияны жұмсауды бақылау әдісі ретінде ИМЖ саласында осы Саясатты қабылдады.

Тұтынушылардың сапалы және қауіпсіз қызметтерге деген үміттерін ақтайтын және сол үміттерінен басым түсетін қызметтерді көрсету «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның негізгі стратегиялық мақсаты болып табылады.

Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі әр қызметкердің адал білікті еңбегімен қамтамасыз етіледі. Бірде-бір қызметкер көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін нашарлататын, қоршаған ортаға зиян келтіретін және энергия тиімділігін төмендететін шешімдер қабылдай алмайды немесе іс-әрекеттер жасай алмайды.

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС:
      •    қызметтер сапасы, табиғатты қорғау заңнамасы, кәсіби қауіпсіздік және денсаулықты сақтау саласындағы, энергияны пайдалануға, жұмсауға және энергетикалық тиімділікке қатысты заңнамалық және регламенттейтін талаптарды сақтауды және бағалауды;
      •    қалдықтарды шектеуді, қоршаған ортаға тиетін кері әсерді төмендетуді, ластануды болдырмауды, экологиялық нәтижелілікті қамтамасыз етуді;
      •    өндірістік нысандарды жобалау және оларды, жабдықтар мен көлік құралдарын сатып алу барысында шешім қабылдау кезінде энергиялық тиімділікті бағалауды;
      •    өмір тәуекелдерін басқаруды, қызметкерлердің денсаулығына кері әсерді төмендетуді, жарақаттар мен ауруларды болдырмауды, денсаулық және қауіпсіздік саласында нәтижелілікті арттыруды;
      •    ИМЖ саласындағы мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін, операциялық қызметті және энергияға бағытталған сатып алуларды жүзеге асыру үшін қажет ақпаратпен және ресурстармен қамтамасыз етуді;
      •    қызметтерді көрсету кезінде технологиялық процестерді жетілдіруді және жабдықтарды жаңартуды, энергияны үнемдеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыруды;
      •    тұтынушылардың сенімін жаулап алу үшін және олардың қанағаттанушылықтарын арттыру үшін тұтынушылармен тиімді кері байланысты қолдауды міндетіне алады.
Осы Саясатты іске асыруда Серіктестік келесі қағидаттарды басшылыққа алады:
          -    бір бірлік қызметке ресурстарды пайдалану көлемін төмендету;
          -    қызметкерлердің денсаулығы мен қоршаған орта үшін қауіпті және зиянды заттарды, материалдар мен технологиялық процестерді болдырмау және мүмкіншілікке қарай ауыстыру;
          -    қызметкерлердің біліктілігін және орындалатын жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігі үшін олардың жауапкершілік деңгейлерін арттыру.