Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Тендеры

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

15 декабря 2011   окончен

Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке работ по устройству систем молниезащиты в оздоровительном комплексе «Сункар» и в оздоровительном комплексе «Малиновый Мыс», расположенных в Зерендинском районе Акмолинской области

Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешені мен «Малиновый Мыс» сауықтыру кешенінде найзағайдан қорғау жүйесін орнату бойынша жұмыстарды  сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендерін өткізу туралы хабарландыру 

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешені мен «Малиновый Мыс» сауықтыру кешенінде найзағайдан қорғау жүйесін орнату бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді к. «Сұңқар» сауықтыру кешені мен «Малиновый Мыс» сауықтыру кешенінде орындалуға тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жұмыстарды орындау мерзімі - келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың «28» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 12-00-ге дейінгі мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,32 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «29» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 10-00-ге дейінгі мерзімде  қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №507- кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылғы «29» желтоқсанда сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «29» желтоқсаны  10 сағ.50 мин.-қа дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

 Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке работ по устройству систем молниезащиты в оздоровительном комплексе «Сункар» и в оздоровительном комплексе «Малиновый Мыс»,  расположенных в Зерендинском районе Акмолинской области.

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ по устройству систем молниезащиты в оздоровительном комплексе «Сункар» и в оздоровительном комплексе «Малиновый Мыс»,  расположенных в Зерендинском районе Акмолинской области.

Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, оздоровительный комплекс «Сункар» и оздоровительный комплекс «Малиновый Мыс».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «28» декабря 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «29» декабря 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «29» декабря 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаев Б.Б. «29» декабря 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2011   окончен

Работы по устройству боулинга на 2-е дорожки в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар», расположенного в п. Зеренда Акмолинской области.

Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешенінің спортзалы бар бассейн ғимаратына жалғай салынған бөлігінде 2 жолды боулинг салу бойынша жұмыстарды  сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендерін өткізу туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешенінің спортзалы бар бассейн ғимаратына жалғай салынған бөлігінде 2 жолды боулинг салу бойынша жұмыстарды  сатып алу жөніндегі ашық тендерін өткізу туралы хабарланды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді к. «Сұңқар» сауықтыру кешенінде орындалуға тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жұмыстарды орындау мерзімі - келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың «29» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 12-00-ге дейінгі мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,32 505-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «30» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 10-00-ге дейінгі мерзімде  қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №507- кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылғы «30» желтоқсанда сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «30» желтоқсаны  10 сағ.50 мин.-қа дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке работ по устройству боулинга на 2-е дорожки в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар»,  расположенного в п. Зеренда  Акмолинской области.


ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ по устройству боулинга на 2-е дорожки в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар»,  расположенного в п. Зеренда  Акмолинской области.

Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, оздоровительный комплекс «Сункар».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «29» декабря 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «30» декабря 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «30» декабря 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаев Б.Б. «30» декабря 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


02 декабря 2011   окончен

Работы по устройству грязелечебных кабинетов в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар», расположенного в п. Зеренда Акмолинской области.

Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешенінің спортзалы бар бассейн ғимаратының жалғай салынған бөлігінде шипалы сазбен емдеу кабинеттерін салу бойынша жұмыстарды  сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендерін өткізу туралы хабарландыру

 

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Ақмола облысы, Зеренді к. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешенінің спортзалы бар бассейн ғимаратының жалғай салынған бөлігінде шипалы сазбен емдеу кабинеттерін салу бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді к. «Сұңқар» сауықтыру кешенінде орындалуы тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жұмыстарды орындау мерзімі - келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың «19» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 12-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32 каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «20» желтоқсанын  қоса алғандағы сағ. 11-00-ге дейін  қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, №507- кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «20» желтоқсаны сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу бойынша тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Б.Б. Бисенбаев Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй №505-кабинет мекенжайы бойынша 2011 жылдың «20» желтоқсаны  10 сағ.50 мин.-қа дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис»
по закупке работ по устройству грязелечебных кабинетов в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар», расположенного в п. Зеренда  Акмолинской области.

 

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ по устройству грязелечебных кабинетов в пристроенной части здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар», расположенного в п. Зеренда  Акмолинской области.

Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, оздоровительный комплекс «Сункар».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «19» декабря 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «20» декабря 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «20» декабря 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаев Б.Б. «20» декабря 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

 

Получить конкурсную документацию


14 октября 2011   окончен

Дополнительные работы по капитальному ремонту и реконструкции здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» (3 этап), расположенного в п. Зеренда, Акмолинской области.

Ақмола облысы Зеренді с. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешеніндегі (3-кезең) бассейні бар спортзал ғимаратын
күрделі жөндеу және қайтадан қалпына келтіру бойынша қосымша жұмыстарды сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендері туралы хабарландыру


«ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Ақмола облысы Зеренді с. орналасқан «Сұңқар» сауықтыру кешеніндегі (3-кезең) бассейні бар спортзал ғимаратын күрделі жөндеу және қайтадан қалпына келтіру бойынша қосымша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы Ақмола облысы Зеренді селосы «Сұңқар» сауықтыру кешенінде орындалады.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және техникалық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтерді көрсету мерзімі – келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылғы 30 қазан сағ. 12-00-ге дейінгі уақытты қоса алғандағы мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу өтінімдері Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 10-00-ге дейін қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қ., Республика даңғ., 32 каб.507 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қ., Республика даңғ., 32 каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 10-50-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке дополнительных работ
по капитальному ремонту и реконструкции здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» (3 этап), расположенного в п. Зеренда, Акмолинской области.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке дополнительных работ по капитальному ремонту и реконструкции здания бассейна со спортзалом оздоровительного комплекса «Сункар» (3 этап), расположенного в п. Зеренда, Акмолинской области.

Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, оздоровительный комплекс «Сункар».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «30» октября 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, 32, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «31» октября 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).
Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, 32, кабинет № 507 в 11-00 часов  «31» октября 2011 г.
Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «31» октября 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, 32, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


14 октября 2011   окончен

Работы по капитальному ремонту главного корпуса, сауны и благоустройству прилегающей территории оздоровительного комплекса «Малиновый Мыс», расположенного в п.Зеренда, Акмолинской области.

Ақмола облысы Зеренді с. орналасқан «Малиновый мыс» сауықтыру кешені бас корпусын ,
саунасын күрделі жөндеу және іргелес аумақты абаттандыру бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендері туралы хабарландыру

«ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Ақмола облысы Зеренді с. орналасқан Ақмола облысы Зеренді с. орналасқан «Малиновый мыс» сауықтыру кешені бас корпусын, саунасын күрделі жөндеу және іргелес аумақты абаттандыру бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыстар Қазақстан Республикасы Ақмола облысы Зеренді селосы «Малиновый мыс» сауықтыру кешенінде орындалады.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және техникалық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтерді көрсету мерзімі – келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылғы 30 қазан сағ. 12-00-ге дейінгі уақытты қоса алғандағы мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу өтінімдері Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.504 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 15-00-ге дейін қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қ., Республика даңғ., 32 каб.507 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 16-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қ., Республика даңғ., 32 каб.504 мекенжайы бойынша 2011 жылғы 31 қазан сағ. 15-50-ге дейін жүргізеді.

 Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис»
по закупке работ по капитальному ремонту главного корпуса, сауны

и благоустройству прилегающей территории оздоровительного комплекса «Малиновый Мыс», расположенного в п.Зеренда, Акмолинской области.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке работ по капитальному ремонту главного корпуса, сауны и благоустройству прилегающей территории оздоровительного комплекса «Малиновый Мыс»,  расположенного в п. Зеренда, Акмолинской области.

Работы должны быть выполнены: Республика Казахстан, Акмолинская область, п. Зеренда, оздоровительный комплекс «Малиновый Мыс».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых работ указаны в тендерной документации.

Требуемый срок выполнения работ –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «30» октября 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504 в срок до 15-00 часов «31» октября 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 507 в 16-00 часов  «31» октября 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаев Б.Б. «31» октября 2011 года, до 15 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


14 июля 2011   окончен

Изготовление имиджевой продукции для дочерних и сторонних организаций

Еншілес және өзге ұйымдар үшін бейнелік өнімдерді дайындау бойынша қызметтерді сатып алу жөніндегі  «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендері туралы хабарландыру  

«ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, еншілес және өзге ұйымдар үшін бейнелік өнімдерді дайындау бойынша қызметтерді сатып алу жөніндегі ашық тендерді  өткізетіндігін хабарлайды:

Қызмет Қазақстан Республикасы, Астана қаласында көрсетілуі тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі, саны және техникалық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жұмысты орындау мерзімі – келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың 28  шілдесі сағ. 11-00-ге дейінгі уақытты қоса алғандағы мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.504 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе zhumanov@kmg-service.kz, мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу өтінімдері Астана қ., Республика даңғ.,32, каб.504 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 29 шілдесі сағ. 10-00-ге дейін қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қ., Республика даңғ., 32, каб.305 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 29 шілдесі сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Жұманов Ә.А. Астана қ., Республика даңғ., 32 каб.504 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 29 шілдесі 10 сағ.50 мин. дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 45  телефоны арқылы алуға болады. 

 Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупкам услуг по изготовлению имиджевой продукции для дочерних и сторонних организаций

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам услуг закупкам услуг по изготовлению имиджевой продукции для дочерних и сторонних организаций.

 Услуги должны быть оказаны: Республика Казахстан, г.Астана.

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  оказания услуг –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 11-00 часов  «28» июля 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: a.zhumanov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504 в срок до 10-00 часов «29» июля 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 305 в 11-00 часов  «29» июля 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Жумановым А.А.  «29» июля 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 32, кабинет № 504.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-45

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


29 июня 2011   окончен

Компьютерное, периферийное оборудование и лицензионное программное обеспечение для ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін компьютерлік, сырттағы жабдықты және лицензиондық бағдарламалық қамтамасыз етуді  сатып алу жөніндегі «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендері туралы хабарландыру

«ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,26 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, төмендегі лоттар бойынша «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін компьютерлік, сырттағы жабдықты және лицензиондық бағдарламалық қамтамасыз етуді  сатып алу жөніндегі ашық тендерді  өткізетіндігін хабарлайды:

Лот № 1 – Компьютерлік және сырттағы жабдықтар;

Лот № 2 – Лицензиондық бағдарламалық қамтамасыз ету.

Тауар Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Республика даңғылы,26 жеткізілуі тиіс.

Сатып алынатын жұмыстардың толық тізімі, саны және техникалық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жұмысты орындау мерзімі – келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың 13 шілдесі сағ. 12-00-ге дейінгі уақытты қоса алғандағы мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,26, каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу өтінімдері Астана қ., Республика даңғ.,26, каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 14 шілдесі сағ. 10-00-ге дейін қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қ., Республика даңғ., 26 каб.405 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 14 шілдесі сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қ., Республика даңғ., 26 каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 14 шілдесі 10 сағ.50 мин. дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

 Объявление по открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис»  по закупке компьютерного, периферийного оборудования и лицензионного программного обеспечения для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 26, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке компьютерного, периферийного оборудования и лицензионного программного обеспечения для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по следующим лотам:

Лот № 1 –  Компьютерное и периферийное оборудование;

Лот № 2 –  Лицензионное программное обеспечение.

Товары должны быть поставлены: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Республики, 26.

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых товаров указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12-00 часов  «13» июля 2011 года включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 26, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «14» июля 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 405 в 11-00 часов  «14» июля 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «14» июля 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


27 мая 2011   окончен

Услуги вневедомственной охраны.

Ведомстводан тыс күзет қызметтерін сатып алу жөніндегі

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендері туралы хабарландыру

 «ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,26 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, ведомстводан тыс күзет қызметтерін сатып алу жөніндегі ашық тендерді  өткізетіндігін хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және техникалық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтерді көрсету мерзімі – келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың 9 маусымы сағ. 15-00-ге дейінгі уақытты қоса алғандағы мерзімде Астана қ., Республика даңғ.,26, каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу өтінімдері Астана қ., Республика даңғ.,26, каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 10 маусымы сағ. 10-00-ге дейін қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қ., Республика даңғ., 26 каб.305 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 10 маусымы сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қ., Республика даңғ., 26 каб.505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 10 маусымы сағ.10-30-дан  10-50-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

 Объявление по открытому тендеру

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке услуг вневедомственной охраны.

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 26, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке услуг вневедомственной охраны.

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг указаны в тендерной документации.

Требуемый срок оказания услуг –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «9» июня 2011 г. включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 26, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: г.Астана, пр. Республики, 26, кабинет 505 в срок до 10-00 часов «10» июня 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г.Астана, пр. Республики, 26, кабинет 305 в 11-00 часов  «10» июня 2011 г.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «10» июня 2011 г., с 10-30 до 10-50., г. Астана, пр. Республики, 26, каб. 505.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

 

Получить конкурсную документацию


01 апреля 2011   окончен

Повторный открытый тендер по закупке услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін гаражды жалға алу қызметтерін сатып алу туралы «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендерін қайта өткізу туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,26 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін гаражды жалға алу қызметтерін сатып алу туралы ашық тендерді қайта өткізетіндігін хабарлайды:

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметті көрсету мерзімі - келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың 17 сәуірін  қоса алғандағы     сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,26 каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй, кабинет № 505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірін қоса алғандағы сағ. 15-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй,  кабинет    № 305 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірінде сағ. 16-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй, кабинет № 505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірі сағ.1550-ге дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады.

 Объявление по повторному открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 26, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении повторного открытого тендера по закупке услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг аренды указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  оказания услуг аренды –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «17» апреля 2011 г. включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 26, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505 в срок до 15-00 часов «18» апреля 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 305 в 16-00 часов  «18» апреля 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «18» апреля 2011 года, до 15 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах повторного тендера

Получить конкурсную документацию


01 апреля 2011   окончен

Повторный открытый тендер ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке услуг обслуживания систем пожарной безопасности и пожарной сигнализации объектов, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС объектілерінің  өрт қауіпсіздігі және өрт дабыл қаққыш жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі  қызметтерді сатып алу туралы «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның ашық тендерін қайта өткізу туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,26 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС объектілерінің  өрт қауіпсіздігі және өрт дабыл қаққыш жүйелеріне қызмет көрсету жөніндегі  қызметтерді сатып алу туралы ашық тендерді қайта өткізетіндігін хабарлайды:

Сатып алынатын қызметтердің толық тізімі, саны және сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметті көрсету мерзімі - келісім жасасқан күннен бастап және тендерлік құжаттама шарттарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2011 жылдың 17 сәуірін  қоса алғандағы     сағ. 15-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,26 каб.505 мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендерлік құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе b.bisenbayev@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.

Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй, кабинет № 505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірін қоса алғандағы сағ. 10-00-ге дейін  қабылданады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй,  кабинет    № 305 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірінде сағ. 11-00-де өткізіледі.

Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендерлік комиссия хатшысы Бисенбаев Б.Б. Астана қаласы, Республика даңғылы, 26 үй, кабинет № 505 мекенжайы бойынша 2011 жылдың 18 сәуірі 10 сағ. 50 мин.-қа дейін жүргізеді.

Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 43 телефоны арқылы алуға болады. 

Объявление по повторному открытому тендеру ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по закупке услуг обслуживания систем пожарной безопасности и пожарной сигнализации объектов, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 26, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке услуг обслуживания систем пожарной безопасности и пожарной сигнализации объектов, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

Полный перечень, количество и спецификации закупаемых услуг указаны в тендерной документации.

Требуемый срок  оказания услуг –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 15-00 часов  «17» апреля 2011 г. включительно по адресу г. Астана, пр.Республики, 26, каб. 505 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: b.bisenbayev@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505 в срок до 10-00 часов «18» апреля 2011 г. включительно (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 305 в 11-00 часов  «18» апреля 2011 года.

Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Бисенбаевым Б.Б. «18» апреля 2011 года, до 10 часов 50 мин., город Астана, проспект Республики, дом 26, кабинет № 505.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (8-7172) 97-98-43.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах повторного тендера

Получить конкурсную документацию


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 1 2 3