Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Тендеры

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

15 декабря 2015   окончен

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілердегі лифтілерге/лифт шахталарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді ашық тендер тәсілімен 2016-2018 жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
объектілердегі лифтілерге/лифт шахталарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді ашық тендер тәсілімен 2016-2018  жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
объектілердегі лифтілерге/лифт шахталарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді ашық тендер тәсілімен 2016-2018  жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы өткізетіндігін хабарлайды. Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 29 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 10.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 10.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-47.

О проведении электронных долгосрочных закупок  услуг по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 29 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 10 часов 00 минут 30 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут 30 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол вскрытия

Протокол итогов

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілерді залалсыздандыру, дәрілеу және дератизациялау бойынша қызметтерді 2016-2018 жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
объектілерді залалсыздандыру, дәрілеу және дератизациялау бойынша
қызметтерді 2016-2018  жылдарға ашық тендер тәсілімен
ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілерді залалсыздандыру, дәрілеу және дератизациялау бойынша қызметтерді  2016-2018 жж. ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайды.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

О проведении электронных долгосрочных закупок
услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации  на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации  на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов

Протокол сопоставления

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

Темекі шегуге арналған кабиналарға сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

О проведении электронных долгосрочных закупок
услуг по сервисному обслуживанию кабин для курения на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по сервисному обслуживанию кабин для курения на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.


Темекі шегуге арналған кабиналарға сервистік қызмет көрсету
бойынша қызметтерді 2016-2018  жылдарға ашық тендер тәсілімен
ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «Темекі шегуге арналған кабиналарға сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жж. ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайды.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

Протокол итогов

Протокл сопоставления

Протокл об определении победителем занявшего второе место

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

«Меруертті орам» Б блогы әкімшілік ғимаратының паркингісінде JET-желдету және ауаны жақсарту жүйелерін жыл сайын тексерумен техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«Меруертті орам» Б блогы әкімшілік ғимаратының паркингісінде
JET-желдету және ауаны жақсарту жүйелерін жыл сайын тексерумен
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018  жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «Меруертті орам» Б блогы әкімшілік ғимаратының паркингісінде JET-желдету және ауаны жақсарту жүйелерін жыл сайын тексерумен техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жж. ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайды.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

О проведении электронных долгосрочных закупок
услуг по техническому обслуживанию системы JET-вентиляции и кондиционирования, с их ежегодной поверкой в паркинге административного здания «Изумрудный квартал», блок Б на 2016-2018 года способом открытого тендера

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по техническому обслуживанию системы JET-вентиляции и кондиционирования, с их ежегодной поверкой в паркинге административного здания «Изумрудный квартал», блок Б на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қызмет көрсететін әкімшілік ғимараттарға және объектілерге іргелес аумақтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді бағаны төмендету саудасын қолданумен ашық тендер тәсілімен 2016 жылға электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қызмет көрсететін әкімшілік ғимараттарға және объектілерге іргелес аумақтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді  бағаны төмендету  саудасын қолданумен ашық тендер тәсілімен 2016 жылға электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

Назар аударыңыз!
«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қызмет көрсететін әкімшілік ғимараттарға және объектілерге іргелес аумақтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді  бағаны төмендету  саудасын қолданумен ашық тендер тәсілімен 2016 жылға электрондық сатып алу  тендері (бұдан әрі - Тендер) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен, №80 хаттама, бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама түрде «Самұрық Қазына» АҚ-қа (бұдан әрі – Қор) тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 12-тармағына сәйкес және «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесінің шешімі («ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесі отырысының 2015 жылғы 13 қарашадағы №10/2015(88) хаттамасы) негізінде өткізіледі.

Осыған байланысты тендер жеңімпазымен «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қызмет көрсететін әкімшілік ғимараттарға және объектілерге іргелес аумақтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016 жылға сатып алу туралы шарт «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның 2016 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жылдық жоспары бекітілгеннен кейін жасалатын болады.

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қызмет көрсететін әкімшілік ғимараттарға және объектілерге іргелес аумақтарға кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерді бағаны төмендету саудасын қолданумен ашық тендер тәсілімен 2016 жылға электрондық сатып  алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама бағаны төмендету саудасын қолданумен ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі- шартқа қол қойылған сәттен бастап және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 29 желтоқсан сағат 17.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

О проведении электронных закупок работ по комплексному обслуживанию административных зданий и прилегающих территорий объектов, обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис»
на 2016 год в  способом открытого тендера с применением торгов на понижение

ВНИМАНИЕ!!!
Тендер по проведению электронных закупок работ по комплексному обслуживанию административных зданий и прилегающих территорий объектов, обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год способом открытого тендера с применением торгов на понижение (далее – Тендер) проводится в соответствии с пунктом 12 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 26 мая 2012 года №80 (далее – Правила закупок) и на основании решения Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (Протокол очного заседания Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №10/2015 (88) от 13 ноября 2015 года).
В связи с чем, договор о закупках работ по комплексному обслуживанию административных зданий и прилегающих территорий объектов, обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год с победителем тендера будет заключен после утверждения годового плана закупок товаров, работ и услуг ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год.
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок работ по комплексному обслуживанию административных зданий и прилегающих территорий объектов, обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год способом открытого тендера с применением торгов на понижение. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ, объемы выполняемых работ, место и условия выполнения работ указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок выполнения работ: со дня подписания договора о закупках по 31 декабря 2016 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 17 часов 00 минут 29 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 30 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 30 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

Астана қ. кіруді бақылауды шектеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

Астана қ. кіруді бақылауды шектеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018  жылдарға ашық тендер тәсілімен
ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Астана қ. кіруді бақылауды шектеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016-2018 жж. ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайды.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

О проведении электронных долгосрочных закупок
услуг по техническому обслуживанию   ограничения контроля доступа в г. Астана на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по техническому обслуживанию   ограничения контроля доступа в г. Астана на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

Серіктестіктің Астана қ-дағы автокөліктері үшін кеңсесі мен қоймасы бар, гаражды пайдалану бойынша барлық шығындарымен жалдау қызметтерін 2016-2018 жылдарға ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

Серіктестіктің Астана қ-дағы автокөліктері үшін кеңсесі мен қоймасы бар,
гаражды  пайдалану бойынша барлық шығындарымен жалдау қызметтерін 2016-2018  жылдарға ашық тендер тәсілімен
ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Серіктестіктің Астана қ-дағы автокөліктері үшін кеңсесі мен қоймасы бар,гаражды  пайдалану бойынша барлық шығындарымен жалдау қызметтерін 2016-2018 жж. ашық тендер тәсілімен ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайды.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-32.

О проведении электронных долгосрочных закупок
услуг по аренде гаража для автотранспорта Товарищества в г. Астана с офисом и складами, а также со всеми расходами по эксплуатации на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по аренде гаража для автотранспорта Товарищества в г. Астана с офисом и складами, а также со всеми расходами по эксплуатации на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілердің өрт/күзет дабылдамасы/өрт сөндіру/бейне бақылау жүйелеріне және жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді 2016 жылға электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
 объектілердің өрт/күзет дабылдамасы/өрт сөндіру/бейне бақылау жүйелеріне
 және жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді
2016  жылға электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
 объектілердің өрт/күзет дабылдамасы/өрт сөндіру/бейне бақылау жүйелеріне
 және жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерді
2016  жылға электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды. Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-47.

О проведении электронных долгосрочных закупок  услуг по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования объектов, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования объектов, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол вскрытия

Протокол итогов

Протокол сопоставления

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

Автокөлік құралдарын, жүйелерді, тораптарды және агрегаттарды жөндеу бойынша жұмыстарды ашық тендер тәсілімен 2016-2018 жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

Автокөлік құралдарын, жүйелерді, тораптарды және агрегаттарды
жөндеу  бойынша жұмыстарды  ашық тендер тәсілімен 2016-2018
жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, Автокөлік құралдарын, жүйелерді, тораптарды және агрегаттарды
жөндеу  бойынша жұмыстарды  ашық тендер тәсілімен 2016-2018 жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы  өткізетіндігін хабарлайды. Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-47.

О проведении электронных долгосрочных закупок  работ по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок работ по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол вскрытия

Протокол итогов 

Получить конкурсную документацию


15 декабря 2015   окончен

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілерде қауіпсіз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды шығару (жинау) бойынша қызметтерді 2016-2018 жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін
 объектілерде қауіпсіз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды
шығару (жинау) бойынша қызметтерді 2016-2018  жылдарға
ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізу туралы

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ға тиесілі және/немесе қызмет көрсететін объектілерде қауіпсіз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды
шығару (жинау) бойынша қызметтерді 2016-2018  жылдарға ұзақ мерзімді электрондық сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды. Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайда, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері, көрсетілетін қызметтердің көлемі және қызметтерді көрсету орны мен шарты техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға №2 қосымша).
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі – шарт жасалған күннен бастап және 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі: Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2015 жылғы 30 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және жергілікті қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2015 жылғы 31 желтоқсан сағат 17.30-да Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электрондық веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олардың хабарласуы қажет электрондық мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электрондық мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелері бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-47.

О проведении электронных долгосрочных закупок  услуг по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис»  на 2016-2018 года способом открытого тендера
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных долгосрочных закупок услуг по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов на объектах, принадлежащих и/или обслуживаемых ТОО «КазМунайГаз-Сервис»  на 2016-2018 года способом открытого тендера. Информация, подлежащая опубликованию, будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz, а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных долгосрочных закупок способом открытого тендера.
Описание,  требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, объемы оказываемых услуг, место и условия оказания услуг указаны в технической спецификации (Приложение 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг: с даты заключения по 31 декабря 2018 года.
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут 30 декабря 2015 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга местного содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 17 часов 00 минут 31 декабря 2015 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 17 часов 30 минут 31 декабря 2015 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол вскрытия

Протокол итогов

 


 

Получить конкурсную документацию


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8